Українська ФедерацIя Йоги

Йога для початкiвцIв

клас Алли БIднюк

 

Навчання проводиться

за програмою

УкранськоЇ ФедерацIЇ  Йоги

В нашiй Школi Йоги розроблена унiкальна програма навчання за наступними напрямками: 
 • Хатха-йога (асани, пранаями, бандхи, мудри i тд) та принципи побудови розвиваючих комплексiв.
 • Йогатерапiя. Терапевтичне використання вправ йоги. Складання iндивiдуальних лiкувальних та оздоровчих комплексiв йоги.
 • Нiяма: очиснi методитки.
 • Джнана-йога (технiки для iнтелектуального розвитку).
 • Бхактi-йога (розвиток емоцiйно - чуттЄвої сфери).
 • Карма-йога (технiки для соцiального розвитку та самореалiзацiЇ).
 • Технiки самоактуалiзацiЇ.
 • Технiки медитацiЇ i психопрактики.
 • Технiки розвитку чакральноЇ системи людини.
 • Методи усунення неприродних форм поведiнки.
 • Езотерика парних вiдносин
 • та багато iншого

  

  

ВIковi обмеження в групу вiд 20 до 35 рокIв

система вправ йоги, спрямована на естетичне вдосконалення тIла.Клас Алли БIдНЮК   


    
  

Естетична спрямовансть кайя-йоги обумовлена тимисоматичними завданнями, якI вона виpIшуЄ.Це, перш за все - полІпшення пропорцiй тIла,розвиток мускулатури (кIлькIсть м'язової тканини, її пружнIсть i рельЄфнiсть)нормалIзацIя м'язового тонусу,спалювання жирової тканини,корекцIя постави. Для досягненняпоставлених завдань,технIки йоги ми синтезуЄмоз принципами соматологiї,спортивної медицини,спортивної фIзIології,фIзIологiї руху, біомеханIки.   

  

ВIковi обмеження в групу кайя-йоги

вiд 18 до 45 рокIв

Важливо!

Перед записом на заняття ознайомтесь, будь-ласка, з  протипоказаннями до занять йогою

 Розклад занять


Час

Інструктор

Йога-клас

СЕРЕДА

19:30 - 21:30

Біднюк Алла

Йога для початківців

П'ЯТНИЦЯ

19:30 - 21:00

Біднюк Алла

Кайя-йога

набiр вiдкрито ще: 


 

{d10}{d1}
{dl}
{h10}{h1}
{hl}
{m10}{m1}
{ml}
{s10}{s1}
{sl}

Наша адреса:Львiв, вул. Залiзнична, 20

+38 (067) 370-00-19